Office

Praca z wieloma checkboxami (Excel)

W ostatnim czasie spotkałem się z dziwnym (nawet jak na software Microsoftu) problemem. Pracując na przeszło tysiącu różnych checkboxów (typu Forms, nie Active-X) w jednym arkuszu, okazało się, że niemożliwym jest ukrycie ich wszystkich jednym poleceniem VBA: ActiveSheet.CheckBoxes.Visible = True/False...