Testowanie

Czytanie z plików XML w testach automatycznych